Tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHET

Vi har parkeringsplatser ca 40 meter från lokalen, dock kan Du alltid köra fram direkt till entrén om så önskas.
Lokalen ligger på markplan och vi har en ramp för att ta sig in i lokalen från ett håll, en mindre tröskel finns i huvudingången.
Vi har handikappanpassad toalett i närbelägen byggnad (muséet). Ramp till byggnaden och inga trösklar finnes. Vi är gärna behjälpliga om behov finnes för transport dit.
Lokalen har inte ljudslinga/hörhjälpmedel
Lokalen har bra belysning
 
Är något av detta ett problem för dig/er? Ring oss gärna dagen före en konsert, så kan vi se om vi tillsammans kan hitta lösningar.
 
För mer information kontakta Maria Bystedt på 0158-25900